Pages DropDown

आमच्या channel ला subscribe करा.

शाळा माहिती चे वेळापत्रक "निकालपत्रक नवीन सुधारित फाईल साठी येथे क्लिक करा." आपल्या आयकर ची गणना आपणच करुया .

शासन निर्णय

या ठिकाणी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित शासन निर्णय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दिलेल्या शासन निर्णयाचे पडताळणी करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे पडताळणी करावी तसेच दिलेला शासन निर्णय क्रमांक http://maharashtra.gov.in या शासनाच्या संकेतस्थळावर पडताळून घ्यावा.


 1. कर्मचाऱ्यांचे महागाई वेतन १००% चे वाढवून १०७% करणेबाबत. : 201502071455481305
 2. दि.०१.०१.२००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या /मृत पावलेल्या निवृत्ती धारक /कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांना मृत्यू -नि -सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा रु. ७.०० लाख करणे बाबत.. 201502031504518105
 3. शालेय पोषण आहार या योजने अंतर्गत खर्चास मान्यता. ...  201502021648187321
 4. शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करणेबाबत ... 201502021648187321 आणि 201501191704208321 
 5. मृत्यू पावलेल्या 'एकट्या' शासकीय कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई -वडिलांना  कुटुंब -निवृत्तीवेतन देण्याबाबत .....201501271535044905
 6.  केंद्र शासनाचे सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षाकरिता आयकर कपाती बाबतचे परिपत्रक ...201501121537158305 
 7. थोर समाजसुधारक 'सावित्रीबाई फुले ' आदर्श शिक्षिका पुरस्कार सन २०१४-२०१५ .... शासन निर्णय क्रमांक  201501031047458921
 8. निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतनावरील महागाई वाढ ..१ जुलै २०१४ पासून ....201502111301597005
 9. राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित /अंशतः  अनुदानित माध्यमिक/उच्चमाध्यमिक व सैनिकी शाळासाठी आकृती बंध बाबत  .....201502121209029921
 10.  जिल्हा परिषद शाळांना मुलभूत  सुविधा प्राप्त करून देनेबाबत .....  201502111844458221
 11. दहीहंडी या उत्सवाचा क्रीडा प्रकारात समावेश करण्याबाबत .....  201502131431070621
 12.  

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Recommadation

Blogger Widgets
My Blogger TricksAll Blogger TricksAll Blogging Tips